Vad är vitsen med tilläggsisolering?

Tilläggsisolering med lösull på vinden är det billigaste sättet att minska energianvändningen samtidigt som det är er bästa investering för framtiden. Även tilläggsisolering av golv och väggar är möjligt med lösull.

Man kan dela upp tilläggsisoleringens positiva effekter i tre områden:

·       Investeringen sänker energikostnaden, den kan vara återbetald på så lite som tre till fem år.

·       Den ger ökad komfort, svalare på sommaren och behagligt varmt på vintern.

·       Tilläggsisolering är positiv för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt          och effektivt sätt.

Med en bra isolerad klimatskärm minskar kallraset vilket gör det möjligt att sänka temperaturen med bibehållen komfort.

Dessutom är det jätteenkelt. Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.


Hur mycket kan jag spara?

Kostnaden för en tilläggsisolering återbetalar sig på väldigt kort tid. 
Som exempel kan vi ta en villa med direktverkande el på 100 m² med 15 cm kutterspån som tilläggsisoleras med 40 cm lösull. Besparingen blir då ca 3 600 kWh samt 360 kg CO2  per år vid 22 grader inomhus. Med ett elpris på 3 kr per kWh kommer den investeringen att vara betald på tre år! Med uppvärmning av värmepump får man multiplicera det med sin COP-faktor, oftast 3-5.

ROT- och RUT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för 30% av arbetskostnaden när du anlitar oss för tilläggsisolering. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör vi som utfört arbetet. Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Mer information om ROT kan du läsa här:

Några bra länkar:

Hos isover.se kan du själv räkna på u-värden:


Här kan du läsa en rapport från Statens Provningsanstalt om ventilering av vindar:


Här kan du läsa om hur man bäst ventilerar ett vindsutrymme:


Med eller utan luftspalt i ett parallelltak? Läs här om förutsättningarna:


En film från Isover om tilläggsisolering:


Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019