Isover InsulSafe

Vi blåser företrädesvis mineralull och den produkt vi jobbar med då är ISOVER InsulSafe®. Det är en lösull som består av mer än 80 % återvunnet glas och innehåller inget bindemedel, den är därför bra för kretsloppet och ett bra miljöval. Det är ett helt oorganiskt material som inte kan mögla eller ruttna.

ISOVER InsulSafe® är en ren lösull med unika fördelar:

• En ren, säker och CE-märkt lösullsisolering av glasull

• Obrännbart material – Euroklass A1

• Isoleringen består till ca 80 % av återvunnet material

Dessa egenskaper – och fördelar – kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa!

Den renaste lösullen av glasull

ISOVER InsulSafe® är ren glasull, utan bindemedel, specialtillverkad för blåsning. Den behöver inga kemiska tillsatser för att förhindra brand och mögel. Den enda tillsatsen är en mycket liten mängd dammbindningsolja.

Brinner inte

ISOVER InsulSafe® är tillverkad av rent glas och är därmed ett obrännbart material. Det innebär att den får läggas intill skorstenar och rökkanaler. Ventilationskanaler som ligger i Insulsafe skyddas mot brand.

Tar inte upp fukt

ISOVER InsulSafe® består ju av glas och glas är ett ickehygroskopiskt material och tar inte upp fukt från luften vilket försämrar isolerförmågan. Materialet kan därför heller inte mögla eller ruttna.

För mer information klicka här:

Övriga produkter

Vi tillhandahåller även övriga produkter som behövs för ett rationellt och säkert isoleringsjobb.

ISOVER Vario® Xtra är en s.k. ångbroms, alltså en variabel fuktspärr som är tät men som ändå kan andas. Det gör att man kan isolera slutna konstruktioner såsom snedtak utan luftspalt.

Läs mer om ISOVER Vario® Xtra här:


Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019