Ser din isolering ut så här? Du behöver minst 50 cm effektiv isolering för att komma upp till dagens standard


Ett nybygge som vi isolerar med 70 cm lösull från Isover


Vill du spara energi och sänka dina kostnader?

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget med lösull är den mest energisparande och därmed den mest lönsamma åtgärden på ett hus.

Du bör ha en totaltjocklek på minst 50 cm på ditt isoleringsmaterial på vindsbjälklaget. Om inte så bör du kontakta oss för en kostnadsfri besiktning samt ett kostnadsförslag på en tilläggsisolering.

Med lösullsisolering sänker du dina energikostnader och höjer värdet på din fastighet. Men, isolering ska göras rätt. Annars är risken stor att det inte får avsedd funktion, och även följdskador pga fukt – och besparingen uteblir.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri isoleringsbesiktning

Gotlands Byggisolering AB

1989 - 2019