HUNTON NATIVO® TRÄFIBERISOLERING

Nativo® Träfiberisolering produceras i huvudsak av trä från norsk skog.
Trä är en förnybar råvara som lagrar kol under hela sin livslängd.
Den bästa delen av timmerstocken blir till bygg- och konstruktionsmaterial. Flis är
en restprodukt från sågbruken som vi använder i vår produktion av träfiberisolering.
På så sätt bidrar vi till att så mycket som möjligt av hela trädstammen används.

Vi har i många år ställt krav på oss själva och våra leverantörer att träråvaran ska
komma från skog som har återplanteringsprogram. Därför använder Hunton bara virke
från PEFCTM-certifierade skogsbruk.

Klicka här för mer information:


Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019