ISOCELL 

Cellulosa - en produkt av naturen. Som en huvudkomponent i växter och träd, ser den till att stabilisera cellväggarna. Cellulosa är den mest förekommande organiska föreningen. Utan cellulosa inga träd. Utan träd inget papper. Utan papper ingen naturlig värmeisolering.

Isocells och Warmfibers  isolering är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Pappret mals ner i en kall process och blandas med mineralsalter i en kvarn vilket gör isoleringen beständig mot fukt, röta och brand. Produktionen sker i enlighet med de strängaste kvalitetskriterierna i egna produktionsanläggningar i Sverige, Österrike, Beligen och Frankrike.

För mer information klicka här:

Warmfiber

Alla Warmfiber™-produkter är svenska, fosfatfria lösullsisoleringar av cellulosa, som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. Vid tillverkningen används miljövänlig vatten- och vindkraftsel. Energiåtgången för att tillverka ett ton WarmFiber™ är ca 165 kWh, vilket motsvarar 5,65 kWh/m3 på vindsbjälklag. Pappersråvaran fraktas endast 4 km från tryckeriet.

Warmfiber™ cellulosaisolering tillverkas i egen produktionsanläggning i Borås, vilket ger goda förutsättningar till miljövänliga, snabba och korta leveranser, då Borås ligger centralt i Sverige för leverans till byggintensiva områden.

För mer information klicka här:

Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019