Så här går det till:

Förberedelser

Befintlig isolering besiktas, torr och oskadad isolering med exempelvis spån eller mineralull kan ligga kvar. Skadad, fuktig, möglig eller förorenad isolering måste tas bort. Viktigt också att yttertaket är friskt och tätt.

Gångbryggor samt sarg kring vindsluckan bygges, det kan du göra själv eller att vi ombesörjer detta.

Åtgärder görs för att säkerställa korrekt ventilation av vinden. Det sker bäst med gallerventiler i gavlarna. Om det finns befintlig takfotsventilation måste den förlängas ovan isoleringen eller helst täckas.

Isolering

Lösullen levereras på vår lastbil som är försedd med sprutmaskin, slangar och övrig utrustning. Bilen ställs upp på lämplig plats i anslutning till fastigheten. Vi medför normalt minst 90 m slang vilket gör det flexibelt med etablering.

Gräsmattor, planteringar eller annan trädgårdsmark påverkas inte.

Från blåsmaskinen dras en slang den enklaste vägen fram till det utrymme som skall isoleras. Vanligtvis genom ett vindsfönster eller en taklucka. Alltså behövs inget ingrepp i fastigheten.

Lösullen matas via blåsmaskinen i rätt mängd och rätt tempo genom slangen. Vi använder enbart välkända, testade och beprövade isolermaterial – företrädesvis glasull. 

Våra specialutbildade och licensierade isolerproffs ser till att lösullen kommer på plats, att isoleringen täcker alla utrymmen och att den har jämn och avsedd tjocklek över hela ytan. Laseravvägning används för att få rätt nivå på isoleringen. Efter avslutat och kontrollerat arbete dokumenteras det i ett installationsprotokoll.

Bilen är utrustad med 100 m slang vilket gör det lätt att nå alla platser
Isolering av väggar genom blåsduk
Det kan vara trångt när vi isolerar men lösullen fyller alltid ut till 100 %
Tilläggsisolering av vind

En film från Isover om tilläggsisolering:


Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019