Vi är certifierade – Behörig Lösull

Det finns flera goda skäl att anlita en lösullsentreprenör som är certifierad enligt "Behörig Lösull":


  • "Behörig Lösull" garanterar att arbetet utförs på rätt sätt, av kunniga och utbildade installatörer; enligt de krav som ställs av Boverket (BBR)

  • Samtliga material som används är godkända och CE-märkta

  • Installatörerna har genomgått en praktisk och teoretisk utbildning med prov. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Det finns även vidareutbildning för de som redan är godkända och certifierade.

  • Utfört arbete kontrolleras genom återkommande stickprovskontroller av en tredje part (Gar-Bo).


"Behörig Lösull" är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Här finns också en komplett förteckning över samtliga godkända och certifierade personer.


Läs mera om Behörig Lösull här:

www.isolerarna.se


Gotlands Byggisolering AB
1989 - 2019